Urządzenie wspomagające działa nieprawidłowo

Urządzenia wspomagające stosuje się przede wszystkim w układach kierowniczych samochodów ciężarowych, szczególnie dużej ładowności i autobusów (niektóre samochody osobowe o dużym ciężarze własnym), w celu zmniejszenia wysiłku kierowcy przy obra­caniu kołem kierownicy. Urządzenia wspomagające są wykonywane jako oddzielne siłowniki lub są zespolone z mechanizmem kierowni­czym.Ze względu na sposób działania rozróżnia się urządzenia wspoma­gające mechaniczne, elektryczne, pneumatyczne i najszerzej stosowane — hydrauliczne.Należy zaznaczyć, że niedomagania urządzenia wspomagającego nie wpływają na zdolność kierowania pojazdem. Kierowca może mimo usterki urządzenia wspomagającego nadal prowadzić samochód, z tym że obracanie koła kierownicy wymaga dużo większego wysiłku.Objawy. Niedomaganie lub uszkodzenie urządzenia wspomagającego układu kierowniczego powoduje zwykle następujące objawy:całkowity zanik działania urządzenia;niedostateczne lub nierównomierne działanie podczas obrotu koła kierownicy w jedną i drugą stronę, albo też brak działania urządze­nia podczas obrotu w jedną stronę;wzrastająca głośność pracy pompy urządzenia lub stuk w przedniej części pompy;wyrzucanie oleju przez dławik pompy.Przyczyny. Przyczynami wywołującymi niesprawne działanie urządzenia wspomagającego, odpowiednio do wskazanych wyżej obja­wów, mogą być:— poślizg paska napędu pompy zasilającej urządzenia wspomagającego, niedostateczny poziom oleju w zbiorniku pompy, zapo­wietrzenie układu (w zbiorniku widać pianę, olej zmętniały), za­nieczyszczone filtry siatkowe;— niesprawna pompa zasilająca (zużyte poszczególne jej części), zacie­ranie się zaworu sterującego, zacieranie się trzona lub tłoka siłow­nika;— odkręcenie się gniazda zaworu przelewowego pompy lub zaworuprzelewowego filtru pompy. Naprawa. Przede wszystkim należy sprawdzić naciąg pasków na­pędu pompy urządzenia wspomagającego i w razie potrzeby wyregulować go (przez pochylenie lub przesunięcie pompy) oraz usunąć powietrze. Jeśli urządzenia nie można odpowietrzyć, należy sprawdzić wszystkie połączenia przewodów oleju, zdjąć i przemyć filtr siatkowy, sprawdzić uszczelki. W razie potrzeby wymienić olej w zbiorniczku. Naprawa pompy polega na wymontowaniu jej (w razie potrzeby rów­nież i siłownika) i wymianie uszkodzonych (zużytych) elementów. W przypadku stwierdzenia usterek w działaniu zaworów, należy je oczyścić z brudu i zanieczyszczeń i przemyć (gniazdo zaworu przele­wowego dokręcić). W razie stwierdzenia silnego zanieczyszczenia na­leży przemyć cały układ hydrauliczny urządzenia.Aby upewnić się o sprawności działania pompy urządzenia wspoma­gającego, należy sprawdzić ciśnienie wytwarzane przez pompę. W tym celu na miejsce wykręconego przewodu ciśnieniowego należy wkręcić końcówki przyrządu (ciśnieniomierz z zaworem). Ciśnienie nie powinno być mniejsze niż 60 kG/cm2 podczas biegu jałowego silnika.Wskazania. Jeśli mimo niesprawności urządzenia wspomagającego trzeba kontynuować jazdę (dłuższa jazda bez wspomagania układu kie­rowniczego nie jest zalecana), należy odłączyć pompę, zdejmując paski napędowe. W celu zmniejszenia oporów koła kierownicy można zlać olej z cylindra siłownika.

Comments

comments