Uszkodzenia gniazd zaworów

Podczas pracy silnika zawory i ich gniazda ulegają stopniowemu zużyciu. Na przylgniach gniazd zaworów tworzą się rysy i wżery. Gniazdo zaworu pokrywa się nagarem, który żarząc się pod wpływem wysokich temperatur powoduje wypalanie się przylgni. Trzeba mieć ponadto na uwadze, że każdy zawór w ciągu minuty otwie­ra i zamyka się kilkaset razy (np. przy 3000 obr/min wału korbowe­go zawory ssący i wydechowy otwierają się po 1500 razy na minutę, czyli po 25 razy w ciągu jednej sekundy).Gniazda zaworów wydechowych z reguły szybciej ulegają zniszcze­niu niż gniazda zaworów ssących, ponieważ dłużej stykają się z gorący­mi gazami spalinowymi. Wskutek tego w wielu silnikach gniazda za­worów wydechowych wykonane są w postaci wymiennych pierścieni z żaroodpornej stali wciskanych w odpowiednie wgłębienia w głowicy cylindrów lub w kadłubie silnika.Objawy. Charakterystycznym objawem nieszczelności zaworów jest spadek mocy silnika z jednoczesnym znacznym wzrostem zużycia pali­wa. Ponadto w razie nieszczelności zaworów występują „strzały” w gaź­niku (nieszczelny zawór ssący) lub w tłumiku (nieszczelny zawór wy­dechowy).Przyczyny. Zbyt intensywne zużywanie się (przedwczesne) gniazd zaworów może być następstwem zbyt małych lub braku luzów zawo­rów, pracy silnika na mieszance o niewłaściwym składzie (zbyt uboga — wypalanie się gniazd, zbyt bogata — odkładanie się nagaru na przylgniach gniazd), zbyt dużych luzów w prowadnicach zaworów.Naprawa. Następstwa zużycia gniazd można usunąć tylko przez ich naprawę. W zakładzie naprawczym gniazda zaworów naprawia się przez:szlifowanie lub frezowanie i szlifowanie gniazd z jednoczesnym do­braniem nowych lub naprawą zużytych zaworów,wymianę gniazd zaworów, jeśli konstrukcja silnika umożliwia taki zabieg.Jeżeli gniazdo jest wykonane bezpośrednio w kadłubie silnika, a w wyniku kilkakrotnego frezowania i szlifowania zostanie przekroczony maksymalny wymiar naprawczy, można wyfrezować otwór i wstawić wymienne gniazdo zaworu wykonane specjalnie.Wskazania. Aby zapobiec przedwczesnej utracie szczelności za­worów, zwłaszcza wydechowych, należy sprawdzać i w porę regulować luzy zaworów. Okres kontroli i sposób regulacji luzów zaworów podane są zwykle w instrukcji obsługi pojazdu.

Comments

comments