Uszkodzenie dętki

Objawy. Uszkodzenie dętki może nastąpić raptownie i wtedy bardzo często słychać głośny wystrzał (zwykle wtedy ulega również poważne­mu uszkodzeniu i opona). W razie uszkodzenia dętki samochód nagle skręca w bok (zanik ciśnienia w ogumieniu przedniego koła) lub za­rzuca (uszkodzenie ogumienia koła tylnego). Wskutek powolnego ucho­dzenia powietrza przez przetartą lub przebitą dętkę (lub zawór dętki) zanika ciśnienie w ogumieniu (opona „siada”) i pojazd zaczyna zacho­wywać się jak po „wystrzale” opony.Przyczyny. Powodem uszkodzenia dętki jest najczęściej jej prze­bicie przez gwóźdź lub inny ostry przedmiot wbijający się w oponę i kaleczący dętkę. Przyczyną „wystrzału” może być również zbyt mała wytrzymałość opony (zluźnienie się, wydatne zużycie bieżnika, miejsco­we uszkodzenie itp.), a także zerwanie opony z obręczy tarczy koła podczas gwałtownego zakręcania (z dużą prędkością) lub wyrwanie za-woni wskutek raptownego hamowania. Przetarcie dętki może nastąpić wskutek miejscowego ocierania o uszkodzoną oponę (np. o pękniętą osnowę opony).Naprawa. Przystępując do wykrycia przyczyn spadku ciśnienia w ogumieniu należy przede wszystkim sprawdzić szczelność zaworu (najprościej śliną). Jeśli zawór po dokręceniu przepuszcza nadal po­wietrze, trzeba wymienić jego wkład. W razie braku zapasowego wkła­du, można spróbować założyć kawałek gumki pod pokrywę zaworu (czapeczkę) i silnie ją dokręcić.Jeżeli zawór dętki jest szczelny, a miejsca uszkodzenia nie można wykryć, należy dętkę napompować powietrzem i zanurzyć w wodzie. Uchodzące pęcherzyki powietrza wskażą wówczas, gdzie znajduje się nieszczelność.Uszkodzoną dętkę naprawia się przez nałożenie łatki i wulkanizację (za pomocą ręcznego wulkanizatora ). Rozległe uszkodzenia dętki można naprawić tylko w warsztacie wulkanizacyjnym.Dętki rozerwanej wskutek „wystrzału” zwykle nie można w ogóle naprawić. Wykorzystuje się ją tylko jako materiał pomocniczy (np. dowycinania łat). Do naprawy nie nadają się również dętki zleżałe (ze­starzała guma pęka podczas zginania) oraz dętki uszkodzone przez obręcz koła.Jeżeli uszkodzenie dętki nastąpiło wskutek wyrwania zaworu, po­wstały otwór należy załatać, a zawór osadzić w innym miejscu dętki.Przed założeniem ogumienia na koła trzeba dokładnie obejrzeć oponę w celu stwierdzenia, czy nie tkwi w niej przedmiot, który spowodował przebicie dętki. Pozostawienie takiego przedmiotu mogłoby bowiem spowodować ponowne uszkodzenie dętki.Wskazania. Jeżeli w drodze dętka została naprawiona przez na­klejenie łatki (na zimno), należy ją po powrocie do garażu zdjąć i od­dać do wulkanizacji.Przed wyjazdem w drogę kierowca powinien:sprawdzić ciśnienie w ogumieniu i w razie potrzeby dopompować dętki lub wypuścić z nich nadmiar powietrza:sprawdzić umocowanie kół zapasowych i ciśnienie w ich ogumieniu (zapasowe dętki należy przechowywać w osobnym worku);skontrolować, czy opony nie są rozwarstwione, naderwane lub choćby nieznacznie uszkodzone; nawet niewielkie uszkodzenie bież­nika może spowodować oderwanie się go od osnowy; oponę o uszko­dzonym bieżniku należy oddać do naprawy;— sprawdzić, czy wszystkie zapasowe koła pojazdu mają zawory i kap­turki oraz czy w wyposażeniu pojazdu są narzędzia do zdejmowania i zakładania opon (klucz, łyżki, podnośnik itp.); sprawdzić, czy sprę­żarka lub pompka nadają się do użytku i czy skompletowane są przybory do naprawy dętek w drodze (klej, łatki itp.) oraz czy są za­pasowe wkłady zaworów.Prowadząc samochód należy:podczas zakręcania jechać tym wolniej, im bardziej ostry jest zakręt; zbyt szybkie przejeżdżanie ostrych zakrętów może spowodować wy­padek wskutek zerwania opony z obręczy;zmniejszać prędkość podczas dojeżdżania do skrzyżowań ulicznych, kolejowych i zamkniętych przejazdów;unikać wszelkich sytuacji zmuszających do gwałtownego hamowa­nia;jeśli pojazd nie trzyma się drogi (wykazuje skłonność do skręcania w bok), należy zatrzymać się niezwłocznie i sprawdzić, czy w ogu­mieniu któregoś z kół ciśnienie nie obniżyło się nadmiernie;przerwać natychmiast dalszą jazdę w razie zaniku ciśnienia w ogu­mieniu, ponieważ kontynuowanie jazdy powoduje prawie od razu zupełne zniszczenie osnowy opony przez obręcz koła.

Comments

comments