Uszkodzenie izolatora świecy zapłonowej

Kształty i materiały izolatorów świec zapłonowych są różnorodne. Izolatory wykonuje się z tworzyw ceramicznych, jak np. steatyt, korund (tlenek aluminium) i inne. W celu uzyskania gładkiej powierzchni izo­lator z zewnątrz pokrywa się polewą. Gładką powierzchnię izolatora można uzyskać również i przez szlifowanie oraz polerowanie.Objawy. Pęknięcia izolatora świecy zapłonowej są zwykle dostrze­galne w postaci rys na jego powierzchni. Wskutek pęknięcia izolatora prąd wysokiego napięcia spływa z górnej elektrody na oprawkę świecy (masa) przez pęknięcie wypełnione nagarem, omijając elektrody. Wobec braku zapłonów w danym cylindrze silnik pracuje nie­równomiernie, z regularnie powtarzającymi się przerwami.Przyczyny. Uszkodzenia izolatora świecy zapłonowej powstają naj­częściej wskutek nieostrożnego obchodzenia się ze świecą, a więc ude­rzenia kluczem podczas dokręcania sąsiedniej świecy, odkręcania świe­cy przy użyciu niewłaściwych narzędzi, upuszczenia świecy na podłogę itp., oblanie gorącej świecy zimną wodą, wypalanie świecy w płomieniu itp.Oprócz tego przyczyną pęknięć izolatora może być nieszczelność między oprawą i izolatorem świecy, wskutek czego przedmuchy gorą­cych spalin mogą wywołać pęknięcia izolatora.Naprawa. Uszkodzoną świecę zapłonową trzeba wykryć i następnie wymienić na nową.Wskazania. Aby nie dopuścić do uszkodzenia izolatorów w świe­cach zapłonowych, należy:odkręcając lub wkręcając świecę, zachowywać odpowiednią ostroż­ność, aby jej nie uszkodzić (dokręcać odpowiednim momentem przy użyciu odpowiedniego klucza); do wkręcania lub wykrę­cania świec nie wolno stosować takich narzędzi jak młotek, przeci­nak itp.;podczas rozbierania i czyszczenia świecy trzeba uważać, aby nie uszkodzić izolatora; nawet drobne przypadkowe zarysowanie po­wierzchniowe po nagrzaniu świecy podczas pracy silnika może stać się przyczyną pęknięcia jej izolatora.

Comments

comments