Uszkodzenie lub zużycie dźwigni napędu pompy paliwa

Objawy. Zużycie dźwigni pompy paliwa powoduje zmniejszenie się wydajności pompy (zmniejszony skok przepony), wskutek czego do gaźnika może dopływać zbyt mało paliwa i mieszanka ubożeje (silnik pracuje nierównomiernie). Jeżeli dźwignia napędu pompy uległa uszkodzeniu (pęknięcie lub urwanie), dopływ paliwa do gaźnika ustaje zupełnie, silnik zatrzymuje się i nie daje się ponownie uruchomić.Przyczyny. Pęknięcie lub urwanie się dźwigni napędu pompy pa­liwa jest zwykle następstwem zmęczenia materiału lub wady produk­cyjnej. Natomiast nadmierne zużycie dźwigni napędu pompy paliwa jest najczęściej skutkiem normalnej pracy pompy przez długi okres czasu.Naprawa. Uszkodzoną dźwignię napędu pompy paliwa należy wy­mienić na nową. Jeżeli kawałek urwanej dźwigni wpadł do wnętrza skrzyni korbowej, trzeba koniecznie go stamtąd usunąć (po zdjęciu miski olejowej).Po stwierdzeniu nadmiernego zużycia dźwigni napędu należy pompę paliwa zdjąć i oddać do naprawy.Aby zwiększyć skok przepony pompy paliwa w razie znacznego zu­życia dźwigni napędu, trzeba wymienić uszczelkę między kadłubem silnika na znacznie cieńszą. W razie stwierdzenia nadmiernego zużycia dźwigni można ją naprawić przez nadspawanie. Zbytnie zwiększanie skoku przepony nie jest wskazane, ponieważ przyczynia się to do wzmo­żonego zużycia części (zwłaszcza przepony) i może powodować zakłó­cenia w dopływie paliwa do gaźnika.

Comments

comments