Uszkodzenie opornika przeciwzakłóceniowego świecy zapłonowej

Wśród rozmaitych środków ograniczających zakłócenia odbioru radio­wego w samochodzie stosunkowo najbardziej rozpowszechnione są oporniki przeciwzakłóceniowe świec zapłonowych. Opornik taki pośredniczy w przekazywaniu impulsów wysokiego napięcia od przewodu zapłonowego (prowadzącego od rozdzielacza) na centralną elektrodę świecy zapłonowej.Objawy. Objawem uszkodzenia opornika przeciwzakłóceniowego świecy zapłonowej są wzmożone, dość regularne trzaski utrudniające odbiór radiowy w samochodzie, lecz tylko podczas pracy silnika. Nie­kiedy uszkodzenie opornika przeciwzakłóceniowego uniemożliwia do­pływ prądu wysokiego napięcia do świecy zapłonowej, a więc i iskrze­nie między jej elektrodami.Przyczyny. Niedomaganie opornika przeciwzakłóceniowego jest z reguły następstwem jego uszkodzenia mechanicznego, np. wskutek uderzenia jakimś narzędziem, wypadku drogowego itp.Należy podkreślić, że założenie opornika przeciwzakłóceniowego nie osłabia w sposób uchwytny iskrzenia świecy zapłonowej. Zbyt słabe iskrzenie między elektrodami świecy zapłonowej może być jedynie następstwem niewłaściwego osadzenia opornika na świecy lub przewodu zapłonowego w oporniku lub innych niedomagań układu zapłonowego, nie mających związku z opornikiem przeciwzakłóceniowym.Naprawa. Uszkodzony opornik przeciwzakłóceniowy świecy zapło­nowej należy wymienić na nowy, o dokładnie takiej samej oporności.Wskazania. Obecnie stosowane są najrozmaitsze oporniki przeciw­zakłóceniowe świec zapłonowych o różnych opornościach, przeważnie w zakresie 1 … 10 kQ. Opornik o określonej oporności, dobierany zaw­sze odpowiednio do właściwości radioodbiornika, ogranicza zakłó­cenia z dużą skutecznością tylko w z góry przewidzianym paśmie czę­stotliwości. Tym samym zastąpie­nie uszkodzonego opornika innym,o odmiennej oporności, mija się z celem.W ekranowanych układach za­płonowych stosuje się świece zapłonowe o specjalnej budowie.

Comments

comments