Uszkodzenie piór resoru

Objawy. Pęknięcie jednego (głównego) lub kilku piór resoru albo sprężyny śrubowej niezależnego zawieszenia ujawnia się przez nie­ustanne dobijanie zderzaków gumowych oraz wyraźne pochylenie się jednej strony nadwozia, łatwe do zaobserwowania z pewnej odległości.Pęknięcie piór resoru (sprężyny śrubowej) na ogół można łatwo wy­kryć podczas dokładnych ich oględzin.Pęknięcie przedniego resoru jest niebezpieczne, gdyż rozluźnione zostaje związanie osi lub mostu napędowego z ramą i koła przednie przejawiają skłonność do niekontrolowanego skręcania w bok, niezależnie od działania układu kierowniczego i woli kierowcy. W przy­padku uszkodzenia tylnego resoru może nastąpić przesunięcie lub zwichrowanie tylnego mostu albo pęknięcie obudowy mostu.Przyczyny. Powodem pęknięcia resoru jest najczęściej stałe prze­ładowywanie samochodu, zbyt szybka jazda po wyboistej drodze (głę­bokie koleiny) z nagłymi zwrotami, gwałtowne hamowanie itp.Powodem pęknięcia piór resoru może być również i obluzowanie ścią­gaczy resoru albo zmęczenie materiału.Naprawa. Uszkodzone pióra lub cały resor należy wymienić na no­wy. W ramach naprawy resoru trzeba od razu sprawdzić pióra sąsiadu­jące z piórem złamanym, ponieważ również i one mogą być pęknięte.Jeżeli pęknięcie resoru nastąpiło w drodze, aby umożliwić dalszą jazdę należy między oś i ramę założyć oraz zamocować odpowiednie klocki drewniane. Klocek taki ogranicza ruch ramy w stosunku do osi, utrzymując nadwozie we właściwej pozycji. Doraźnie można naprawić resor.Wskazania. Trzeba zawsze pamiętać, że resory nie ulegną uszko­dzeniu, jeżeli prowadzi się samochód ostrożnie, zwłaszcza po złych drogach, oraz jeśli się dba o smarowanie sworzni resorów.

Comments

comments