Uszkodzenie przewodu akumulator-rozrusznik

Objawy. Najczęściej o uszkodzeniu izolacji przewodu łączącego aku­mulator z rozrusznikiem świadczy:pojawienie się dymu (wydobywającego się spod podłogi) i zapach palącej się gumy,niedomagania w działaniu rozrusznika,szybkie rozładowanie się akumulatora,nadmierne rozgrzewanie się przewodu akumulator-rozrusznik.Przyczyny. Powodem uszkodzenia przewodu łączącego akumulator z rozrusznikiem może być zestarzenie się izolacji albo zbyt duża długość przewodu, co umożliwia mu ocieranie się o metalowe części. Uszko­dzenie izolacji powoduje zwarcia, rozgrzewanie się przewodu i palenie się izolacji.Naprawa. Uszkodzony przewód akumulator- rozrusznik należy na­tychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia odsunąć od masy, aby zlikwi­dować możliwość zwarć. Miejsce uszkodzone trzeba starannie zaizo­lować taśmą izolacyjną. Następnie należy przewód przymocować tak, aby uniemożliwić jego drgania podczas ruchu samochodu. W razie po­ważnego uszkodzenia przewód trzeba wymienić na nowy.Wskazania. Należy mieć na uwadze, że zwarcie przewodu akumulator-rozrusznik może stać się przyczyną pożaru pojazdu.

Comments

comments