Uszkodzenie termometru cieczy chłodzącej

Objawy. Jeżeli termometr cieczy chłodzącej uległ uszkodzeniu, wskazówka wskaźnika trwa w bezruchu i bez względu na stopień na­grzania silnika nie reaguje na zmiany temperatury cieczy chłodzącej.Przyczyny. Uszkodzenie ciśnieniowego termometru cieczy chłodzą­cej może nastąpić wskutek pęknięcia rurki prowadzącej od końcówki (czujnika) termometru umieszczonej w głowicy (lub przewodzie wylo­towym głowicy) do wskaźnika temperatury (nieprawidłowe umocowa­nie — przewód drga w czasie pracy).Niedomagania elektrycznego termometru cieczy chłodzącej (lampki sygnalizacyjnej ) polegają najczęściej na niewłaściwym połączeniu lub przerwie w obwodzie elektrycznym, a niekiedy na uszko­dzeniu czujnika lub wskaźnika.Naprawa. Uszkodzonego termometru cieczy chłodzącej z zasady nie naprawia się, lecz wymienia na nowy. Niektórych napraw termometrów cieczy chłodzącej podejmują się warsztaty specjalistyczne, lecz korzystanie z ich usług jest przeważnie nieopłacalne.Wskazania. Uszkodzony lub błędnie wskazujący termometr cieczy chłodzącej należy od razu wymienić na nowy, aby móc stale kontrolo­wać temperaturę cieczy chłodzącej podczas pracy silnika. Jeżeli sto­sowany jest elektryczny termometr cieczy chłodzącej, brak wskazań może być następstwem powodów pośrednich, np. przepalenia się bez­piecznika lub odłączenia się przewodu w odgałęzieniu instalacji zasilającej termometr. Przed wymianą termometru trzeba więc najpierw upewnić się o prawidłowości połączeń w całym jego obwodzie elek­trycznym.Zakładając nowy termometr cieczy chłodzącej jego przewód należy tak umocować, aby nie zwisał i nie przeginał się podczas pracy silnika.

Comments

comments