Uszkodzenie tłumika wydechu

Objawy. Wskutek uszkodzenia tłumika wydechu (pęknięcie, wyła­manie grodzi itp.) silnik pracuje głośniej niż normalnie, w następstwie swobodnego wydostawania się pulsującego strumienia spalin przez nie­szczelności tłumika do otoczenia. Miejsca pęknięć (nieszczelności) są na ogół dobrze widoczne podczas pracy silnika, przy czym wyraźnie wi­doczne jest osmolenie w sąsiedztwie uchodzących spalin.Przyczyny. Powodem uszkodzenia tłumika wydechu jest najczę­ściej silne skorodowanie blach tłumika (powstanie szczelin lub dziur w ściankach). Dość często przyczyną nieszczelności jest uszkodzenie me­chaniczne, np. wskutek zaczepienia o twardy wystający przedmiot (naj­częściej podczas jazdy po wyboistej drodze) lub uderzenie w tłumik kamieniem wyrzuconym spod koła jezdnego samochodu. Nieszczelność może być również wynikiem silnych „strzałów” w tłumiku lub zluzo­wania się połączeń tłumika z rurą wydechową.Naprawa. Uszkodzony tłumik wydechu należy naprawić przez spa­wanie (ewentualne wstawienie łat) lub wymienić na nowy. Zluzowane śruby mocujące trzeba prawidłowo dociągnąć, doszczelniając ewentual­nie uprzednio złącze sznurem azbestowym.

Comments

comments