Uszkodzenie uszczelki głowicy cylindrów

Objawy. W razie uszkodzenia uszczelki między dwoma cy­lindrami, wskutek przenikania sprężanych gazów z jednego cylindra do drugiego, nie można osiągnąć właściwego ciśnienia sprężania w żadnym z nich, co powoduje, że oba cylindry nie pracują należycie i bieg silni­ka staje się nieregularny. Ponadto w przypadku zapłonu mieszanki w jednym z cylindrów spaliny przedostają się przez szczelinę w uszczel­ce z jednego cylindra do drugiego i wywołują zapłon mieszanki w nie­właściwej chwili, co objawia się „strzelaniem” w gaźnik lub w tłumik.Niezależnie od tego, woda z układu chłodzenia może przenikać do cylindrów; i gromadzić się w misce olejowej (poziom oleju wzrasta). Przyczyny. Uszkodzenie uszczelki głowicy cylindrów może nastąpić wskutek jej przepalenia w wyniku niewłaściwej jakości uszczelki (brak albo nieodpowiednie obrzeża wzmacniające uszczelki itp.), zluzowania się nakrętek śrub mocujących głowicę lub niewłaściwego przylegania głowicy do kadłuba.Naprawa. Uszkodzoną uszczelkę wymienia się na nową. Podczas za­kładania uszczelki nie należy stosować żadnych past uszczelniających. Prawidłowo dociśnięta uszczelka powinna zabezpieczać niezawodne uszczelnienie cylindrów. Wskazania. Jak w punkcie poprzednim.

Comments

comments