Uszkodzenie wirnika rozrusznika

Objawy. Mimo naładowania akumulatora i prawidłowego stanu po­łączeń wirnik rozrusznika nie obraca się (patrz punkt poprzedni).Po zdjęciu opaski przysłaniającej okienka kontrolne szczotek widać uszkodzenia uzwojeń.Przyczyny. Powodem uszkodzenia wirnika rozrusznika może być: — zwarcie sprzęgła jednokierunkowego rozrusznika, wskutek czego po uruchomieniu silnika kółko zębate nie wyzębiło się z wieńca zębatego na kole zamachowym; jeśli nie zatrzy­mano natychmiast silnika, wirnik obracał się z bardzo dużą pręd­kością obrotową (kilkanaście tysięcy obr/min) i uzwojenia wirnika wskutek oddziaływania sił odśrodkowych zostały wyrwane ze żłob­ków; podobne skutki mogą wystąpić również w przypadku nieod­powiedniego zamocowania rozrusznika (skrzywienie osi podłużnej rozrusznika), wskutek czego kółko nie wyzębia się; -— zbyt duże opory przeciwstawiające się obracaniu wirnika rozrusz­nika (silnik niedotarty po naprawie, zgęstniały olej w misce olejo­wej wskutek niskiej temperatury otoczenia itp.); w następstwie ta­kich oporów uzwojenia wirnika rozrusznika zasilanego z całkowicienaładowanego akumulatora łatwo ulegają przegrzaniu i przepaleniu. Naprawa. Po wykryciu uszkodzeń wirnika należy oddać rozrusznik do naprawy (np. do warsztatu naprawczego w celu przewinięcia wir­nika).Wskazania. Rozrusznik trzeba wyłączać natychmiast po urucho­mieniu silnika. W okresie zimy przed użyciem rozrusznika należy obró­cić kilkakrotnie wał korbowy za pomocą korby rozruchowej. W bardzo niskich temperaturach otoczenia wskazane jest w ogóle ograniczać uży­wanie rozrusznika, zwłaszcza do uruchamiania zimnego silnika.

Comments

comments