Uszkodzenie zabezpieczenia sworznia tłokowego

Objawy. Wskutek uszkodzenia zabezpieczenia sworzeń tłokowy może przesuwać się poosiowo w piastach tłoka i rysować gładź cylindra. Takie uszkodzenie gładzi cylindra powo­duje spadek ciśnienia sprężania w danym cylindrze i tym samym spa­dek mocy użytecznej silnika.Przyczyny. Uszkodzenie zabezpieczenia sworznia tłokowego może nastąpić z powodu:pęknięcia pierścienia zabezpieczającego sworznia, wskutek zmęcze­nia materiału lub użycia nieodpowiedniego materiału na pierścień,nieprawidłowego osadzenia pierścienia zabezpieczającego,nadmiernego zużycia sworznia, powodującego zluzowanie się zabez­pieczenia.Naprawa. Jeżeli jest to możliwe i celowe, naprawa skutków uszko­dzenia zabezpieczenia sworznia tłokowego polega na usunięciu po­wstałych zniszczeń (np. przez roztoczenie lub tylko szlifowanie cylindra) oraz prawidłowym zabezpieczeniu sworznia (wymiana zabezpieczeń). W innych przypadkach uszkodzone części trzeba wymienić na nowe.

Comments

comments