Uszkodzenie zatrzasków wodzików

Objawy. Uszkodzenia zatrzasków wodzików polegają naj­częściej na nadmiernym zużyciu kulek zatrzasków lub kołków blokujących wodziki, sprężyn (osłabienie lub pęknięcie), wreszcie samych wodzików. Osłabiona lub pęknięta sprężyna nie dociska kulki do wyżło­bienia na wodziku. Ponieważ w takim przypadku wodzik nie jest blo­kowany w odpowiednim położeniu i może przesuwać się wskutek drgań lub wstrząsów, powoduje to samoczynne wyłączanie biegu lub wzajem­ne ocieranie się kół zębatych podczas ruchu samochodu. W razie oblu­zowania się wodzika wskutek usterek zatrzasku, podczas przekazywa­nia napędu przez skrzynkę biegów słychać zgrzyty kół zębatych.Przyczyny. Osłabienie lub pęknięcie sprężyny zatrzasku wodzika może nastąpić wskutek wad materiału lub nieumiejętnego zakładania wodzika.Naprawa. Przyczyny utrudnionego przesuwania się wodzików na­leży usunąć w warsztacie naprawczym (wymiana zużytych elementów). Osłabioną lub pękniętą sprężynę zatrzasku należy wymienić na nową.

Comments

comments