Wały napędowe

Wały napędowe służą do przenoszenia momentu obrotowego między oddzielnymi zespołami napędowymi, zmieniającymi swe położenia pod­czas ruchu samochodu. Przykładowo, ponieważ skrzynka bie­gów i most napędowy znajdują się na różnych wysokościach, a ponadto podczas ruchu samochodu most napędowy nieustannie unosi się i opada wskutek najeżdżania kół jezdnych na nierówności nawierzchni i od­kształcania się sprężystych elementów zawieszenia (np. resorów), wał napędowy łączy się z wałkami zespołów napędowych za pomocą specjal­nych przegubów. Niezależnie od wykonania, tego rodzaju dwa wały w sposób umożliwiający przenoszenie ruchu obrotowego z jednego wału na drugi i jednocześnie umożliwia ustawia­nie się obu wałów pod zmiennymi kątami.Jeżeli wał napędzany ustawi się pod kątem w stosunku do wału napędzającego, obracającego się ze stałą prędkością kątową, podczas wy­konywania jednej połowy każdego obrotu wał napędzany ma większą szybkość kątową niż wał napędzający, a podczas drugiej połowy obro­tu — mniejszą. Powoduje to wyczuwalne nieregularności w obracaniu się wału napędzanego, polegające na nieustannym wzrastaniu i zmniej­szaniu się prędkości kątowej wału napędzanego, co staje się źródłem drgań skrętnych i wywołuje obciążenie dynamiczne wirujących części zespołów napędowych.Obracanie się wału napędzanego z jednostajną prędkością można za­pewnić dwoma metodami:przez zastosowanie dwóch przegubów i wału pośredniego, dzięki czemu podczas każdego pełnego obrotu wałów wzrasta i ma­leje jedynie prędkość kątowa wału pośredniego; w takim przypadku drugi przegub musi wywoływać identyczne nieregularności jak pierwszy, lecz z przesunięciem w czasie, dzięki czemu nieregular­ności powodowane przez oba przeguby znoszą się wzajemnie;przez zastosowanie przegubu uniwersalnego, który dzięki specjalnej konstrukcji bez względu na odchylenie wału napędzanego zmusza go do obracania się zawsze z pręd­kością kątową wału napędzającego.Przeguby uniwersalne stosowane są najczęściej do napędu kół przed­nich, które jako kierowane trzeba przekręcać w bok.Nieprawidłowości w przekazywaniu napędu przez wały napędowe wynikają najczęściej z zużycia przegubów i połączeń wielowypustowych wałów.

Comments

comments