Warsztat blacharsko-spawalniczy

W stacji obsługi samochodów, w zakresie prac spawalniczych, stosuje się dwa rodzaje spawania: gazowe, i elektryczne. W zależności od warunków, część prac spawalniczych jest wykonywana bezpośrednio na samochodach na stanowiskach obsługowo-naprawczych, a część w warsztacie, dokąd są dostarczane przedmioty wymagające naprawy spawaniem. To samo dotyczy prac blacharskich, które są wykonywane bezpośrednio na samochodach na stanowiskach obsługowo-naprawczych i częściowo w warsztacie.W stacji obsługi samochodów prace spawalnicze i blacharskie zazębiają się z sobą tak, że jest wskazane, aby pracownicy pracujący poza warszta­tem umieli spawać i równocześnie znać blacharstwo. Pozostałych praco­wników w warsztacie dzieli się wyraźnie według specjalności, a więc na spawaczy i blacharzy.Zagospodarowanie powierzchni blacharni-spawalni przedstawiono na ry­sunku 15.13.Wyposażenie warsztatu blacharsko-spawalniczego podano w tablicy 11.7. Powierzchnia warsztatu 48 m2.Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, ściany do wysokości 1,5 m po­kryte farbą olejną, oświetlenie naturalne 0,20—0,25, podłoga gładka, łat­wo zmywalna. Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220/380 V, 11,6 kW,2 gniazdka dawcze 220/380 V, 1,0 kW,4 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,1 gniazdko dawcze 24 V,3 punkty odbioru powietrza sprężonego, o ciśnieniu 0,4-5-0,6 MPa (4-5-6 at),2 punkty odbioru wody zimnej o ciśnieniu sieciowym,1 punkt odbioru wody ciepłej o ciśnieniu sieciowym,1 kratka ściekowa z osadnikiem błota,1 wyciąg znad stołu blacharskiego,2 wyciągi znad stołu spawalniczego,wentylacja ogólna, wywiew równoważny nawiewowi,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments