Warsztat blacharsko-spawalniczy

W stacji obsługi pojazdów samochodowych średniej wielkości nie wyko­nuje się spawania części dużych wymiarów, np. kadłuba i głowicy silnika, obudowy skrzyni biegów, obudowy przekładni głównej, ponieważ potrze­ba do tego specjalnych urządzeń spawalniczych i maszyn do obróbki po spawaniu.Prace blacharsko-spawalnicze wykonuje się częściowo bezpośrednio na pojeździe samochodowym, a częściowo w warsztacie, w którym wykonuje się tylko naprawy części niedużych, jak chłodnice, błotniki, drzwi kabiny kierowcy itp.Zagospodarowanie powierzchni warsztatu blacharsko-spawalniczego przed­stawiono na rysunku 11.42. Powierzchnia warsztatu wynosi 48 m2 (6,0 X X8,0m).Wymagania budowlane dla tego warsztatu: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20. Podłogi i ściany do wysokości 1.5 m zmywalne. Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220/380 V, 11,3 kW,1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1,0 kW,2 punkty odbioru sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6-5-1,0 MPa (6-5-10 at),1 punkt odbioru wody zimnej o ciśnieniu sieciowym,1 punkt odbioru wody ciepłej o ciśnieniu sieciowym,wentylacja ogólna, nawiew równoważny wyciągowi miejscowemu,temperatura w pomieszczeniu 15°C.Wyposażenie warsztatu blacharsko-spawalniczego podano w tablicy 11.7.

Comments

comments