Warsztat elektrotechniczny

Do prac elektrotechnicznych zalicza się przeglądy i naprawy prądnic, roz­ruszników, rozdzielaczy prądu, regulatorów napięcia, czujników tempe­ratury i ciśnienia, wskaźników poziomu paliwa oraz instalacji oświetle­niowej i sygnalizacyjnej samochodu.. Część tych prac, a zwłaszcza prze­glądy, wykonuje się bezpośrednio na samochodach stojących na stano­wiskach obsługowo-naprawczych, zaś sprawdzanie prądnic i rozruszni­ków, naprawy i regulacje przeprowadza się w warsztacie elektrotechnicz­nym. Zagospodarowanie warsztatu elektrotechnicznego przedstawiono na rysunku 15.7. Powierzchnia warsztatu 24 m2. Praca na dwie zmiany.Wyposażenie warsztatu elektrotechnicznego podano w tablicy 11.1. Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,20—0,25, ściany do wysokości 1,5 m pokryte farbą olejną, podłoga gładka, zmy­walna.Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220/380 V, 3,0 kW,5 gniazdek dawczych 220 V, 0,5 kW,2 gniazdka dawcze 24 V,2 punkty powietrza sprężonego o ciśnieniu 0,4-5-0,6 MPa (4-5-6 at),wentylacja ogólna, wymiana 2-krotna/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments