Warsztat elektrotechniczny

W warsztacie prac elektrotechnicznych wykonuje się: przeglądy i napra­wę prądnic, rozruszników, rozdzielaczy prądu, regulatorów napięcia, czuj­ników temperatury, ciśnienia, wskaźników poziomu paliwa oraz instalacji oświetleniowej i sygnalizacyjnej pojazdów samochodowych.Część wymienionych prac, a zwłaszcza przeglądy, wykonać należy bezpo­średnio na samochodzie stojącym na stanowisku obsługowo-naprawczym, zaś sprawdzanie działania prądnic i rozruszników wyjętych z pojazdu oraz naprawę i regulację — przeprowadzać należy w warsztacie elektrotech­nicznym.Zagospodarowanie powierzchni warsztatu elektrotechnicznego przedsta­wiono na rysunku 11.18.Powierzchnia pomieszczenia warsztatu elektrotechnicznego wynosi 20 m2 (5,0-4,0 m).Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,20—0,25, podłoga zmywalna.Wymagania instalacyjne dla warsztatu elektrotechnicznego:1 gniazdko dawcze 220/380 V, 3,0 kW,2 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,2 punkty sprężonego powietrza 0,4-5-0,6 MPa (4-5-6 at),wentylacja ogólna, wywiewna, wymiana 2-krotna/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.Wyposażenie warsztatu elektrotechnicznego zostało podane w tablicy 11.1.

Comments

comments