Warsztat elektrotechniczny

W stacji obsługi o niepełnym zakresie pracy, warsztat elektrotechniczny ma wyznaczone następujące zadania:przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych samochodu, usuwanie niesprawności oraz drobne naprawy nie wymagające specjalnych urządzeń i przyrządów pomiarowo-kontrolnych;przegląd i ładowanie akumulatorów;usuwanie niesprawności oraz drobne naprawy prędkościomierzy i ich napędów, jak również wskaźników temperatury, ciśnienia oleju i poziomu paliwa.Warsztat elektrotechniczny pokazany na rysunku 17.2 składa się z dwóch pomieszczeń:do prac elektrotechnicznych,akumulatorni.Akumulatornia dzieli się na dwa dalsze pomieszczenia do ładowania aku­mulatorów i na pomieszczenie pomocnicze.Łączna powierzchnia warsztatu elektrotechnicznego wynosi 18 m2, z cze­go 9,0 m2 jest przeznaczone na prace elektrotechniczne i 9,0 m2 na akumu-latornię.Wymagania budowlane pomieszczenia przeznaczonego na prace elektro­techniczne: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,20—0,25, podłoga zmywalna.Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1,0 kW,1 gniazdko dawcze 220 V, 0,5 kW,1 punkt czerpalny sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6-i-1,0 MPa (6-H-10 at),wentylacja ogólna wywiewna, wymiana 2-krotna/h, >temperatura w pomieszczeniu 15°C.Wymagania budowlane dla akumulatorni: wysokość 3,2 m, oświetlenie na­turalne 0,15—0,20, podłoga, ściany i sufit wykończone materiałami kwa-soodpornymi (pomieszczenie ładowania akumulatorów); pomieszczenie po­mocnicze, jak pomieszczenie prac elektrotechnicznych. Wymagania instalacyjne:podłączenie prostownika selenowego i zainstalowanie przewodów do ładowania akumulatorów,1 punkt czerpalny wody o ciśnieniu sieciowym ze zlewem,1 kratka ściekowa,2 wyciągi nad podstawami do ładowania akumulatorów,wentylacja ogólna, zgodnie z przepisami o urządzeniach elektrycznych,osadnik i neutralizator kwasów,temperatura w pomieszczeniu 10 °C.

Comments

comments