Warsztat mechaniczno-ślusarski

Prace z zakresu obróbki mechanicznej i prace ślusarskie z uwagi na to, że są stosunkowo niewielkie i w znacznym stopniu powiązane ze sobą, wska­zane jest łączyć w jeden wspólny warsztat, którego plan urządzenia przed­stawiony jest na rysunku 11.46.Warsztat mechaniczno-ślusarski wykonać może, w zakresie obróbki me­chanicznej, różne drobne brakujące części, nie wymagające stosowaniaobróbki cieplnej, jak nakrętki, śruby, tulejki, podkładki, jak również pra­ce dla innych warsztatów, a mianowicie:przetaczanie komutatorów tworników prądnic i wirników rozruszni­ków,szlifowanie tarcz dociskowych sprzęgła,szlifowanie bębnów hamulcowych,szlifowanie cylindrów hamulcowych.W zakresie prac ślusarskich warsztat wykonywać może wszelkie prace na­prawcze dla zespołowni oraz prace ślusarskie nadwoziowe. W stacjach ob­sługi i niepełnym zakresie prac, prace mechaniczne ograniczone są tylko do szlifowania zaworów.Z niektórych maszyn warsztatu mechanicznego i ślusarskiego pokazano na rysunku 11.47 wytaczarkę-szlifierkę do bębnów hamulcowych. Wyposażenie warsztatu mechaniczno-ślusarskiego zawiera tablica 11.6.

Comments

comments