Warsztat mechaniczno-ślusarski

W warsztacie tym wykonuje się obróbkę mechaniczną i prace ślusarskiedla warsztatu naprawy zespołów. ^Zagospodarowanie powierzchni warsztatu mechaniczno-ślusarskiego przed­stawiono na rysunku 11.40. Powierzchnia warsztatu wynosi 48 m2 (6,0 X X8,0 m). Zatrudnienie — 3 pracowników, w tym 1 tokarz i 2 ślusarzy. Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,20—0,25, podłoga zmywalna. Wymagania instalacyjne:podłączenie sieci do obrabiarek,1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1,0 kW,4 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,1 punkt odbioru powietrza sprężonego o ciśnieniu 0,6-5-1,0 MPa (6-5-10 at),wentylacja ogólna, wywiewno-nawiewna, wymiana 2-krotna/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.Wyposażenie warsztatu mechaniczno-ślusarskiego podano w tablicy 11.6.

Comments

comments