Warsztat naprawy ogumienia

Do zakresu prac warsztatu naprawy ogumienia należy:demontaż kół,wulkanizacja dętek.montaż kół.Opony wymagające naprawy i dętki nie nadające się do naprawy w stacji obsługi odsyła się do magazynu, a na ich miejsce pobiera nowe lub po naprawie. Tarcze kół wymagające naprawy odsyłać należy do warsztatu prac mechaniczno-ślusarskich, w celu zabezpieczenia ich przed korozją do lakierni. Koła dostarczane do warsztatu powinny być należycie umyte. Zagospodarowanie powierzchni warsztatu przedstawiono na rysunku 15.17.Powierzchnia warsztatu 72 m2. Praca na dwie zmiany. ‘Wyposażenie warsztatu naprawy ogumienia podano w tablicy 11.11. Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20, ściany do wysokości 1,5 m pokryte farbą olejną, podłoga gładka, łatwo zmywalna.Wymagania instalacyjne: ‘ -1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1,0 kW,3 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,1 gniazdko dawcze 24 V,4 punkty odbioru powietrza sprężonego o ciśnieniu 0,6-5-1,0 MPa (6-5-10at),1 punkt czerpalny wody zimnej o ciśnieniu sieciowym,1 kratka ściekowa z osadnikiem błota,wentylacja ogólna, wymiana 2-krotna/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.

Comments

comments