Warsztat naprawy ogumienia

Zakres pracy tego warsztatu obejmuje: demontaż kół, wulkanizację dętek i montaż kół.Zagospodarowanie powierzchni warsztatu naprawy ogumienia przedsta­wiono na rysunku 11.52. Powierzchnia warsztatu wynosi 30 m2 (5-6). Za­trudnienie 2 pracowników na dziennej zmianie.Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20. Podłoga i ściany do wysokości 1,5 m zmywalne. Wymagania instalacyjne:3 gniazdka dawcze 220 V, 1,0 kW,1 punkt odbioru sprężonego powietrza 0,6-M,0 MPa (6-r-10 at),1 punkt odbioru wody o ciśnieniu sieciowym,1 kratka ściekowa,wentylacja ogólna, wymiana 2-krotna/h,temperatura pomieszczenia 15°C.Wyposażenie warsztatu naprawy ogumienia podano w tablicy 11.11.

Comments

comments