Warsztat naprawy zespołów

Do zadań tego warsztatu należy wykonanie naprawy zespołów, podzespo­łów i mechanizmów pojazdów samochodowych obsługiwanych przez sta­cję obsługi.Naprawy dokonuje się metodą indywidualną i wszystkie części nadające się do dalszej pracy powracają do tego samego zespołu lub podzespołu. Aby zapobiec przypadkom nieumyślnej zmiany, przechowuje się części w odpowiednich zasobnikach lub układa na stanowiskach naprawy w spo­sób uniemożliwiający pomyłkę.Aby warsztat naprawy zespołów mógł wykonywać przeglądy, a zwłaszcza naprawy zespołów, ich mechanizmów i części, musi dysponować odpowied­nimi warunkami lokalowymi, zagospodarowaniem i niezbędnym wyposa­żeniem, bez względu na stopień ich wykorzystania.Plan ogólnego zagospodarowania warsztatu naprawy zespołów w stacji obsługi dla 200 pojazdów średniej ładowności przedstawiony jest na ry­sunku 11.26. Ze względów technologicznych przewiduje on podział war­sztatu naprawy zespołów na trzy oddzielne sekcje, a mianowicie:demontażu zespołów i mycia części,przeglądu i naprawy zespołów,kontroli działania zespołów po naprawie.Podział ten uzasadniony jest nie tylko ze względów technologicznych, ale również ze względu na higienę pracy.

Comments

comments