Warsztat naprawy zespołów

Warsztat naprawy zespołów w stacji obsługi o pełnym zakresie prac ob-sługowo-naprawczych, zarówno ze względów technologicznych, jak i na higienę pracy powinien być podzielony na trzy sekcje:demontażu zespołów i mycia części,przeglądu i naprawy,prób działania zespołów po przeglądzie lub naprawie.Ogólne zagospodarowanie warsztatu naprawy zespołów przedstawia ry­sunek 11.23. Wielkość powierzchni, wymagania budowlane i instalacyjne podane są dla każdej sekcji oddzielnie.W sekcji demontażu zespołów, mycia części i weryfikacji powierzchnia sekcji wynosi 24 m2 (4,0 • 6,0 m).Wymagania budowlane dla sekcji: wysokość 3,2 m, oświetlenie natural­ne 0,20—0,25. Podłoga, ściany i sufit wodoodporne, a podłoga ponadto ole-joodporna.Wymagania instalacyjne dla sekcji:1 gniazdko dawcze 220/380 V, 22,0 kW,1 gniazdko dawcze 220 V, 0,5 kW,1 gniazdko dawcze 24 V,2 punkty odbioru wody o ciśnieniu sieciowym,2 punkty odbioru sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6-5-1,0 MPa (6-5-10 at),wentylacja ogólna, wymiana 2-krotna/h, wyciąg znad urządzenia do mycia (Tajfun),1 kratka ściekowa,temperatura w pomieszczeniu 15°C.Powierzchnia sekcji przeglądu i naprawy wynosi 60 m2 (6,0-10,0 m). Wymagania budowlane dla pomieszczenia sekcji: wysokość 3,2 m, oświetle­nie naturalne 0,20—0,25. Ściany do wysokości 1,5 m zmywalne, podłoga olejoodporna.Wymagania instalacyjne dla sekcji:2 gniazdka dawcze 220/380 V, 1,0 kW,3 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,3 gniazdka dawcze 24 V,3 punkty odbioru sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6-5-1,0 MPa (6-4-10 at),wentylacja ogólna, wywiewno-nawiewna, wymiana 2-krotna/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C. Powierzchnia tej sekcji wynosi 21 m2 (3,5-6,0 m).Wymagania budowlane dla sekcji: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,20—0,25. Podłoga i ściany do wysokości 1,5 m wodoodporne, a podłoga ponadto olejoodporna. Wymagania instalacyjne dla sekcji:2 gniazdka dawcze 220V, 0,5 kW,1 gniazdko dawcze 24 V,1 punkt odbioru wody o ciśnieniu miejskim,1 kratka ściekowa,1 punkt odbioru powietrza sprężonego o ciśnieniu 0,6-^2,0 MPa (6-5-20 at),1 wyciąg spalin ze stanowiska prób, wentylacja ogólna, wywiewna, wy­miana 2-krotna/h,temperatura w pomieszczeniu 15°C.W warsztacie naprawy zespołów powinna być zainstalowana wciągarka przejezdna jednoszynowa o napędzie ręcznym z odpowiednią dla każdej sekcji liczbą wózków. Tor wciągarki powinien rozpoczynać się na stano­wisku mycia zespołów w sekcji demontażu, zataczać łuk w tej sekcji i ze stanowiska weryfikacji powinien być skierowany do sekcji naprawy zes­połów, rozgałęziając się przy wejściu, w kierunku do kompletowni części i na stanowisku naprawy i dalej aż do sekcji kontroli działania zespołów.

Comments

comments