Warsztat obsługi i naprawy ogumienia

Do zakresu prac warsztatu obsługi i naprawy ogumienia należy:demontaż kół,sprawdzanie stanu opon, dętek i tarcz kół,wulkanizacja dętek,montaż kół.Opony wymagające naprawy i dętki nie nadające się do naprawy w war­sztacie stacji obsługi należy odesłać do magazynu, a na ich miejsce pobrać nowe lub po naprawie.Tarcze kół, wymagające naprawy, należy odesłać do warsztatu mechani-czno-śłusarskiego, a następnie do lakierni w celu zabezpieczenia przed korozją. Należy przestrzegać, aby koła dostarczane do warsztatu obsługi i naprawy ogumienia były należycie umyte. Zagospodarowanie warszta­tu montażu ogumienia i wulkanizacji dętek przedstawia rysunek 11.58. Wyposażenie warsztatu obsługi i naprawy ogumienia jest podane w ta­blicy 11.11, a z ważniejszych urządzeń pokazano:urządzenie hydrauliczne do zdejmowania i zakładania opon (rys. 11.59),przyrząd hydrauliczny do zakładania i wyjmowania trójdzielnych ob­ręczy kół (rys. 11.60),podstawę do inspekcji opon (rys. 11.61).

Comments

comments