Warsztat oddziału głównego mechanika

W warsztacie tym wykonuje’ się prace związane z konserwacją i naprawą wyposażenia technologicznego oraz budynków stacji. Zagospodarowanie powierzchni tego stanowiska jest przedstawione na rysunku 15.21 i obliczasię je ze wzoru, jak dla stanowisk produkcyjnych, podanego w rozdziale 14.7 pod pozycją 13, czyli wynosić ona będzie:F = 3,55-4,5 = 15,9 = 16 m2Pracochłonność prac tego warsztatu wynosić będzie ok. 5% ogólnej praco­chłonności prac obsługowo-naprawczych stacji obsługi, co przykładowo wyniesie:Wynikła z obliczenia liczba pracowników wyniesie: N — 4764 : 2150 = 2,2 pracownikówprzyjąć należy 3 pracowników, w tym jeden dla wypożyczalni narzędzi. Wyposażenie warsztatu oddziału głównego mechanika jest podane w ta­blicy 13.2.

Comments

comments