Warsztat prędkościomierzy

Zadaniem warsztatu obsługi prędkościomierzy jest wykonywanie przeglą­dów, naprawy i regulacji prędkościomierzy oraz linek napędu. Zagospodarowanie warsztatu prędkościomierzy przedstawiono na rysunku 11.21. Powierzchnia jego wynosi 12 m2 (3,0-4,0 m).Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,20—0,25,podłoga zmywalna. Wymagania instalacyjne dla warsztatu prędkościomierzy i liczników są następujące:2 gniazda dawcze 220 V, 0,5 kW,1 punkt odbioru sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,4—0,6 MPa (4—6 at),wentylacja ogólna, wymiana 2-krotna/h,temperatura w pomieszczeniu 18°C.Wyposażenie warsztatu prędkościomierzy podano w tablicy 11.3.

Comments

comments