Warsztat stolarski i tapicerski

W przeciwieństwie do warsztatu blacharsko-spawalniczego, połączenie we wspólny warsztat prac stolarskich i tapicerskich, mimo małego zakresu pracy, jest utrudnione z uwagi na odmienny rodzaj pracy. Organizacyjnie najlepszym rozwiązaniem jest zlokalizowanie obu rzemiosł obok siebie. Nawet w razie zatrudnienia tylko jednego pracownika będąwtedy zachowane warunki należytego wykonywania obu rodzajów prac i oddzielenia ich w przypadku zwiększenia liczby pracowników. Sposób takiego zagospodarowania warsztatu stolarskiego i tapicerskiego przedstawiony jest na rysunku 11.53.Praca warsztatu obejmuje w zakresie prac stolarskich:naprawę skrzyń ładunkowych,naprawę ram, oparć i siedzeń,naprawę i dorabianie nowych skrzyń akumulatorów. W zakresie prac tapicerskich wykonuje się w warsztacie:naprawę oparć i siedzeń,naprawę opończ samochodowych,drobne części rymarskie, jak paski, ochrony skórzane,naprawę dywaników.Wyposażenie warsztatu stolarskiego podane jest w tablicy 11.8. a tapicer­skiego w tablicy 11.9.

Comments

comments