Warsztaty specjalistyczne w stacji obsługi

Prace proste wykonuje się bezpośrednio na stanowiskach uniwersalnych obsługowo-naprawczych. Część prac różnych specjalności, które wymaga­ją odpowiednich urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych nie sto­sowanych na stanowiskach uniwersalnych wykonywać należy w warszta­tach rzemiosł specjalistycznych.Zakres i liczba poszczególnych warsztatów specjalistycznych zależy od wielkości stacji obsługi. Zakres jej pracy może być pełny lub niepełny. W warsztacie specjalistycznym stacji obsługi o pełnym zakresie prac wy­konuje się sprawdzanie działania zespołów, podzespołów i mechanizmów, przegląd oraz naprawy wymagające demontażu, montażu i prób po wy­konanym przeglądzie lub naprawie.W stacjach obsługi o niepełnym zakresie prac obsługowo-naprawczych, za­kres prac warsztatów specjalistycznych jest o wiele mniejszy. Sprowadza * się on mianowicie do prac nie wymagających urządzeń obsługowo-napraw­czych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych, niezbędnych w stacji ob­sługi o pełnym zakresie prac.W dużych stacjach obsługi pojazdów samochodowych są organizowane zwykle następujące warsztaty lub rzemiosła specjalistyczne:warsztat elektrotechniczny,akumulatornia,warsztat prędkościomierzy,warsztat układu zasilania,warsztat naprawy zespołów z podziałem na sekcje:demontażu zespołów i mycia części,przeglądu i naprawy zespołów,kontroli działania po naprawie,warsztat mechaniczno-ślusarski,warsztat blacharsko-spawalniczy,warsztat stolarski i tapicerski,kuźnia i resorownia,obsługa ogumienia,lakiernia.

Comments

comments