Właściwości paliw i smarów

Właściwości paliwa i smarów wywierają bardzo duży wpływ na in­tensywność zużywania się mechanizmów i zespołów samochodu, a w szczególności silnika. Niska lotność paliwa utrudnia tworzenie się palnej mieszanki i sprzyja osiadaniu kropelek ciekłego paliwa na gładzi cylindrów, które zmywa warstwę oleju i pogarsza warunki smarowa­nia. Zawartość smolistych substancji w paliwie sprzyja osadzaniu się nagaru na ściankach komór spalania, zaworach i denkach tłoków. Za­wartość siarki w paliwie silnie wzmaga zużycie gładzi cylindrów. Pod­czas spalania w cylindrach powstają bowiem tlenki siarki i łącząc się z parą wodną nabierają aktywności chemicznej (charakteru kwasów), co wzmaga intensywność korozji gładzi cylindrów.Stosowanie w silnikach o wysokim stopniu sprężania paliwa o zbyt niskiej liczbie oktanowej, tj. paliwa o małej odporności na spalanie detonacyjne, sprzyja występowaniu bardzo niepożądanych zjawisk de­tonacji podczas spalania w cylindrach, co pociąga za sobą spadek mocy silnika i wzmaga zużycie części układu korbowego. Bogata mieszanka sprzyja skraplaniu się paliwa i zmywaniu warstwy oleju z gładzi cy­lindrów.Znaczny wpływ na zużycie części silnika ma jakość oleju krążącego w układzie smarowania. Jak wskazują badania i doświadczenia, zuży­cie silnika w razie stosowania odpowiedniego oleju jest o wiele mniej­sze niż w przypadkach użycia gorszych lub niewłaściwie dobranych ga­tunków oleju. Ze zmianą pory roku (zima, lato) nabiera szczególnego znaczenia sprawa terminowego przechodzenia na sezonowe gatunki pa­liwa i olejów (z zimowych na letnie lub odwrotnie).

Comments

comments