Wózki transportowe

W każdej stacji obsługi pojazdów samochodowych występują potrzeby przewozowe. Zarówno odwożenie ze stanowisk obsługowo-naprawczych zespołów, mechanizmów i części, jak i przywożenie na stanowiska tych elementów wymaga stosowania różnego rodzaju środków transportowych użytku wewnętrznego.Jako środki transportu wewnętrznego służyć mogą wózki z podnoszoną platformą (rys. 13.10), wózki ze stałą platformą (rys. 13.11) oraz różnego rodzaju wózki specjalne, jak np. wózek do przewożenia akumulatorów (rys. 13.12).W dużych stacjach obsługi przewożenie zespołów pojazdu samochodowego oraz obsługa magazynów wymagają zastosowania w pracy wózków trans­portowych o znacznie większym udźwigu. Należą do nich wózki widłoweo napędzie elektrycznym (rys. 13.13). Należy podkreślić, że stosowania na­pędu elektrycznego do wózków transportowych, pracujących w zamknię­tych pomieszczeniach, wymagają także warunki ochrony środowiska natu­ralnego.

Comments

comments