Wpływ jakości materiałów i dokładność obróbki na trwałość części i mechanizmów

Jakość materiałów stosowanych do produkcji części oraz ich cieplna i wiórowa obróbka wywierają poważny wpływ na intensywność zuży­wania się mechanizmów. Podwyższenie jakości pracujących powierz­chni części przez odpowiednią obróbkę wykańczającą (szlifowanie, honowanie, docieranie itp.) nadającą im wysoką gładkość zmniejsza wydatnie ich zużycie. Zwiększenie twardości powierzchni przez zasto­sowanie odpowiedniej obróbki powierzchniowej (np. nawęglanie, cyja-nowanie, azotowanie, hartowanie prądami wysokiej częstotliwości itp.) wielokrotnie zwiększa odporność części na zużycie. Coraz częstsze sto­sowanie tworzyw sztucznych odznaczających się wieloma cennymi wła­snościami pozwala polepszać warunki współpracy części i zwiększaćich trwałość. Wysokogatunkowe stale umożliwiają stosowanie bardziej właściwych kształtów geometrycznych części niż stale gorszej jakości, co wpływa na lepsze przystosowanie ich do bardzo ciężkich nieraz warunków pracy. Trwałość niektórych części można zwiększać metodą powlekania pracujących powierzchni, np. przez pobielanie, chromowa­nie i inne.Jak z powyższego wynika, właściwy dobór materiałów na współpra­cujące części, ulepszenie ich powierzchni oraz nadanie im odpowiednich stopni gładkości ma bardzo poważny wpływ na przebieg międzynaprawczy samochodu.

Comments

comments