Wpływ konstrukcji na trwałość części i mechanizmów

Wydłużenie przebiegu międzynaprawczego, a więc zwiększenie trwa­łości części i mechanizmów samochodu w nowo opracowanych kon­strukcjach jest zasadniczym celem pracy projektantów nowych sa­mochodów. Dzięki stale udoskonalanym rozwiązaniom konstrukcyjnymtrwałość głównych części w mechanizmach nowoczesnych pojazdów wciąż wzrasta. Na przykład zakładanie w górnych częściach cylindrów krótkich tulei ze specjalnego żeliwa zmniejsza szybkość zużywania się gładzi cylindrów i pierścieni tłokowych. Temu samemu celowi służą stosowane w niektórych konstrukcjach samochodowych indywidualne podgrzewacze rozruchowe.Stosowanie ulepszonych filtrów powietrza zapobiega przedostawaniu się do wnętrza silnika twardych cząstek kwarcu (kurz) przyspieszają­cych gwałtownie zużywanie się silnika. Coraz bardziej wydajne filtry oleju zmniejszają zawartość mechanicznych zanieczyszczeń w oleju, a więc zmniejszają intensywność ścierania się powierzchni współpracu­jących części.Zastosowanie wymiennych gniazd zaworów oraz udoskonalonych panewek w łożyskach głównych i korbowych, przymusowe przewie­trzanie skrzyni korbowej silnika, instalowanie urządzeń ułatwiających rozruch silnika w niskich temperaturach otoczenia oraz wiele innych podobnych usprawnień konstrukcyjnych przyczynia się w dużym stop­niu do przedłużenia okresu międzynaprawczego silnika.Stosowanie w skrzynkach biegów kół zębatych o stałym zazębieniu z przełączaniem biegów za pomocą synchronizatorów, a w szczególności automatycznych i półautomatycznych skrzynek biegów zmniejsza zu­życie i możliwości uszkodzenia kół zębatych.W dużym stopniu wpływa na zmniejszenie zużycia części podwozia centralne smarowanie, szczelność obudowy mechanizmów i inne środki podejmowane w celu zwiększenia przebiegu samochodu.Podobne przykłady dowodzą, że w takich samych warunkach użytko­wania samochód nowoczesny już tylko dzięki ulepszeniom konstrukcyj­nym ma z góry zapewniony dłuższy przebieg międzynaprawczy niż podobny pojazd jeszcze sprzed kilku lat. Ulepszenie konstrukcji me­chanizmów zmniejsza również prawdopodobieństwo występowania usterek i niedomagań.

Comments

comments