Wpływ konstrukcji na trwałość części i mechanizmów