Wpływ warunków użytkowania samochodu na jego trwałość

Wpływ warunków użytkowania samochodu na jego stan techniczny jest bardzo różny i złożony. Inne są na przykład warunki użytkowania pojazdu w mieście, inne na długich odcinkach autostrad, inne jeszcze na drogach polnych i bezdrożach. Znaczny wpływ na intensywność zu­życia części ma obciążenie samochodu. Wskutek pracy samochodu z jedną lub z dwiema przyczepami przebieg międzynaprawczy znacz­nie się zmniejsza. Duże prędkości jazdy zwiększają obciążenie dyna­miczne w układzie napędowym i zespołach podwozia pojazdu, wskutek czego wzrasta intensywność zużycia wielu części. Istotny wpływ na proces zużycia części samochodu mają jakość obsługi technicznej i wa­runki klimatyczne. Umiejętne prowadzenie samochodu, staranna obsłu­ga oraz wysoka jakość napraw mogą w pewnym stopniu ograniczyć szkodliwość wpływu ciężkich warunków użytkowania i przyczynić się do znacznego przekroczenia norm przebiegu międzynaprawczego.Jak wynika z powyższego, szybkość zużywania się mechanizmów sa­mochodu w dużym stopniu zależy od warunków użytkowania i może się zmieniać w dość szerokim zakresie. Wpływ niektórych ze wspom­nianych czynników wymaga krótkiego choćby naświetlenia.

Comments

comments