Wyciągnięcie się łańcucha napędu rozrządu

Objawy. Nadmiernie wyciągnięty łańcuch napędu rozrządu powo­duje rozmaite zakłócenia w pracy silnika, przy czym przeważnie stwier­dza się następujące objawy:falowanie łańcucha (jeżeli jego naciąg nie jest regulowany przez samoczynny napinacz) i uderzenia łańcucha o ścianki obudowy,nieregularna praca silnika.Oprócz tego wskutek nieprawidłowego działania rozrządu wydatnie zmniejsza się moc silnika (samochód nie może rozwinąć największej prędkości).Przyczyny. Łańcuch w miarę coraz większego zużycia ogniw i sworzni nadmiernie wydłuża się, co powoduje niekiedy nawet prze­skakiwanie łańcucha o jeden lub kilka zębów na kołach łańcuchowych napędu rozrządu, wskutek czego zmieniają się czasy otwierania i zamy­kania zaworów (podobnie jakby przestawiały się wzajemnie koła zębate napędu rozrządu).Naprawa. Jeżeli łańcuch napędza wał rozrządu przez trzecie koło zębate (np. koło zębate napędu prądnicy), łańcuch można znów pra­widłowo naciągnąć przez odpowiednie przesunięcie tego koła. W innym przypadku (tj. gdy łańcuch łączy tylko dwa koła. zębate) należy wyciągnięty łańcuch wymienić na nowy.Wskazania. Wyciągniętego łańcucha napędu rozrządu nie wolno skracać przez zmniejszenie liczby ogniw (usuwanie jednego lub kilku ogniw), ponieważ zawsze powoduje to niedopuszczalne przesunięciew czasie okresów otwierania i zamykania zaworów. W razie założenia takiego łańcucha nie jest możliwe uzyskanie prawidłowego ustawienia rozrządu, co z kolei pociąga za sobą poważne zaburzenia w pracy sil­nika, a często nawet uniemożliwia ją.

Comments

comments