Wykruszenie się czynnej masy płyt akumulatora

Objawy. Czynna masa płyt akumulatora wypełnia kratownicę płyty wykonaną ze stopu ołowiu z antymonem. Wypada­nie masy czynnej płyt (zwłaszcza dodatnich, które starzeją się okołodwa razy szybciej niż ujemne) zmniejsza wydajność akumulatora, któ­rej podnieść nie można mimo ładowania (akumulator nie daje się na­ładować).Po wyjęciu płyt z akumulatora stwierdza się ich uszkodzenie i wy­kruszenie czynnej masy. Na dnie naczynia znajduje się warstwa osadu będąca przyczyną omówionych w punkcie poprzednim zwarć wewnętrz­nych akumulatora.Przyczyny. Okres pełnosprawnej pracy każdego akumulatora jest naturalnie ograniczony, nawet mimo zgodnego z przepisami użytko­wania akumulatora. W czasie jego pracy zachodzą bowiem również nie­odwracalne przemiany chemiczne o charakterze destruktywnym (sta­rzenie się płyt).Powody sprzyjające wypadaniu czynnej masy płyt akumulatora mo­gą być następujące:przeładowywanie akumulatora; przeładowanie następuje wskutek niewłaściwego dobrania lub nieprawidłowego wyregulowania prąd­nicy, albo też w następstwie nieumiejętnego ładowania akumulatora; doprowadzanie prądu o zbyt dużym natężeniu pod koniec ładowania akumulatora powoduje niszczenie czynnej masy płyt, wskutek czego zmniejsza się pojemność akumulatora i okres jego użytkowania;gwałtowne rozładowywanie akumulatora; zbyt szybkie rozładowanie akumulatora, wywołane np. zwarciem przewodów lub zbyt długim zasilaniem rozrusznika powoduje paczenie się (wichrowanie) płyt, co z kolei wywołuje zwarcia wewnętrzne w akumulatorze i niszcze­nie płyt;niewłaściwa obsługa akumulatora;zamarznięcie lub zanieczyszczenie elektrolitu.Naprawa. Akumulator o uszkodzonych płytach trzeba oddać do warsztatu specjalistycznego, w celu wymiany uszkodzonych płyt i prze­kładek separatorów.Wskazania. Kupno używanego akumulatora nie zawsze jest opła­calne, ponieważ bez odpowiednich badań (przy użyciu specjalnych przy­rządów) nie można prawidłowo określić stopnia zużycia i przydatności akumulatora. Nawet jeśli akumulator był używany przez stosunkowo krótki okres czasu, nie świadczy to wcale o jego zadowalającym stanie technicznym, ponieważ prawidłowość działania akumulatora zależy przede wszystkim od sposobu, a nie od czasu jego użytkowania. Stąd zasada: nowy akumulator kalkuluje się najtaniej.

Comments

comments