Wyłamanie się zębów koła zębatego wału rozrządu

Objawy. O wyłamaniu zębów koła zębatego wału rozrządu świad­czy najczęściej:gwałtowny trzask w silniku,bezruch zaworów mimo przekręcania wału korbowego za pomocą korby rozruchowej (głośna praca kół rozrządu świadczy jedynie o nadmiernym zużyciu zębów); uruchomienie silnika jest niemożliwe.Przyczyny. Zęby koła zębatego wału rozrządu wyłamują się naj­częściej wskutek zatarcia się czopów wału rozrządu w ich ułożyskowaniu (patrz punkt 2.4.10) lub nagłego zablokowania się mechanizmu rozrządu.Naprawa. Koła zębate wałów rozrządu wykonywane są przeważnie z tworzyw sztucznych (tekstolit, nowotex i inne) i dlatego też uszko­dzone lub nadmiernie zużyte koła zębate z zasady bez prób naprawy wymienia się na nowe. Dobierając nowe koło zębate wału rozrządu trzeba zwracać uwagę, aby luz międzyzębny w zębatej przekładni na­pędu rozrządu zawierał się w zakresie 0,08 … 0,10 mm w silniku gaźnikowym lub 0,10 … 0,20 mm w silniku wysokoprężnym (największy luz międzyzębny pary używanych już kół napędu rozrządu nie powinien przekraczać 0,3 … 0,5 mm w silniku gaźnikowym lub 0,8 … 1,2 mm w silniku wysokoprężnym). Dobór właściwego luzu międzyzębnego ułatwiają oznaczenia na kołach zębatych. Luz międzyzębny mierzy się przy użyciu szczelinomierza wprowadzonego między dwa współpra­cujące ze sobą zęby lub czujnikiem.Wymieniając zużyte lub uszkodzone koło zębate wału rozrządu na­leży na nowe koło zębate nanieść oznaczenia montażowe dokładnie w miejscach, w których znajdowały się one na wybrakowanym kolezębatym. Znaki takie umożliwiają prawidłowe ustawienie wzajemne kół zębatych napędu rozrządu, bez wyznaczania sposobu ich zazębiania, który zapewnia prawidłowe otwieranie i zamykanie zaworów.

Comments

comments