Wyposażenie magazynów w podręczny sprzęt pożarniczy