Wyposażenie magazynów w podręczny sprzęt pożarniczy

Na podstawie odpowiedniego zarządzenia komendanta głównego Straży Pożarnych, w sprawie ustalenia rodzajów i liczby podręcznego sprzętu po­żarniczego służącego do zabezpieczenia budynków, zestawiono w tablicy 9.1 wyposażenie w podręczny sprzęt pożarniczy dla pomieszczeń magazy­nowych.

Comments

comments