Wypożyczalnia narzędzi

Zadaniem wypożyczalni narzędzi jest: a) ewidencjonowanie,przechowywanie,konserwowanie,wydawanie narzędzi i przyrządów.Do zadań wypożyczalni należy również wykonywanie drobnych napraw narzędzi i przyrządów.Część wyposażenia znajdującego się w wypożyczalni jest wydawana jako narzędzia osobiste monterów, część narzędzi i przyrządów na miejsca pra­cy na stałe (narzędzia specjalne i przyrządy), zaś część pozostaje w wy­pożyczalni. Narzędzia należy dobierać kompletami w ilościach zapewnia­jących ciągłość pracy. Ponadto w wypożyczalni narzędzi powinny znaj­dować się stale sztuki pojedyncze i komplety zapasowe. Powierzchnię wypożyczalni narzędzi oblicza się ze wzoru, jak dla stano­wisk produkcyjnych:Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,20—0,25, podłoga gładko zmywalna. Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1 kW,2 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,1 punkt odbioru powietrza sprężonego o ciśnieniu 0,6-r-l.O MPa (6-5-10 at),wentylacja grawitacyjna naturalna,temperatura w pomieszczeniu 18°C. Powierzchnia wypożyczalni narzędzi wynosi 20 m2.

Comments

comments