Wypożyczalnia narzędzi

Zadaniem wypożyczalni narzędzi jest ewidencjonowanie, przechowywanie, konserwacja i wypożyczanie narzędzi i przyrządów oraz wykonywanie dro­bnych napraw tych narzędzi i przyrządów.Zagospodarowanie powierzchni wypożyczalni narzędzi przedstawiono na rysunku 15.24 i oblicza się ją ze wzoru podanego w rozdziale 14.7. Dla sta­cji obsługi 200 pojazdów samochodowych średniej ładowności powierzch­nia wypożyczalni narzędzi wyniesie 16,0 m2 (4*4 m).Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,2—0,25, podłoga zmywalna. Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1 kW,1 gniazdko dawcze 220 V, 0,5 kW,1 punkt odbioru sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6-5-1,0 MPa (6-5-10 at),wentylacja grawitacyjna naturalna,temperatura pomieszczenia 18°C.Wyposażenie wypożyczalni narzędzi podane jest w tablicy 13.1.

Comments

comments