Wytopienie się panewki

Objawy. Wytopienie się panewek (zaczyna się najczęściej od jednej) powoduje silne stukanie łożyska, przypominające twarde, regularne uderzenia w dolnej części silnika. Po wyjęciu panewki widoczne są ślady wytopienia stopu łożyskowego. Wytopienie się panewki sygnalizują spadek ciśnienia oleju i inne objawy występujące w razie rozległego zużycia panewki (patrz punkt poprzedni). Przyczyny. Powodem wytopienia się panewek jest najczęściej albo zbyt ciasne spasowanie części układu korbowego, albo niedostateczne smarowanie wskutek usterek w działaniu układu smarowania (zbyt mała ilość oleju w obiegu, wycieki z kanału doprowadzającego, zaśle­pienie kanału doprowadzającego olej itd.). Wskutek pogorszenia się wa­runków smarowania temperatura pracy panewki staje się tak wysoka, że warstewka stopu łożyskowego topi się. Przyczyną wytopienia się panewki może być również nieprawidłowe jej wykonanie (np. zbyt gru­ba warstwa stopu łożyskowego).Naprawa. Wytopioną panewkę wymienia się na nową. Niekiedy wy­topioną panewkę grubościenną ponownie wylewa się stopem łożysko­wym. Ze względu na wysoką dokładność wymiarów oraz złożoną tech­nologię wykonania (konieczność posiadania specjalnego wyposażenia) naprawa panewek cienkościennych jest w przeciętnych warunkach praktycznie niemożliwa. Dlatego też z reguły uszkodzone panewki wy­mienia się na nowe (fabryczne) o odpowiednich wymiarach, bez jakich­kolwiek dodatkowych zabiegów. Umożliwia to wysoka dokładność ob-róbki samych panewek, ich gniazd oraz czopów wału korbowego. Warto podkreślić, że zewnętrzne średnice wszystkich panewek nadwymiarowych są równe średnicy panewki o wymiarach nominalnych. Panewki nominalne i nadwymiarowe różnią się między sobą jedynie grubością taśmy stalowej, natomiast grubość warstwy stopu łożyskowego jest. prawie zawsze taka sama.Wskazania. Podczas jazdy należy zwracać baczną uwagę na wska­zania wskaźników ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej. Jeże­li stwierdza się jakiekolwiek nieprawidłowości, samochód należy za­trzymać i zbadać przyczynę zbytniego podwyższenia się temperatury wody w chłodnicy lub spadku ciśnienia oleju w układzie smarowania.Dopiero po usunięciu powodu wywołującego takie objawy można je­chać dalej.Jeżeli natomiast wykryte niedomaganie układu smarowania lub ukła­du chłodzenia nie daje się doraźnie usunąć, nie wolno dalej jechać (po­jazd należy przyholować do miejsca postoju lub najbliższego zakładu naprawczego).W przypadku wystąpienia silnych stuków w silniku, należy silnik natychmiast zatrzymać, a pojazd odholować do zakładu naprawczego. Dalsza jazda może bowiem łatwo skończyć się rozbiciem silnika (zatar­cie panewki lub urwanie śrub korbowodu, a następnie uszkodzenie lub zniszczenie kadłuba silnika).

Comments

comments