Zabezpieczenie pojazdu na stanowisku

Po wprowadzeniu pojazdu na stanowisko i jego zatrzymaniu należy wy­łączyć przekładnię (dźwignię zmiany biegów pozostawić na luzie), zacią­gnąć ręczny hamulec. W przypadku niesprawności hamulca ręcznego po­jazd samochodowy można pozostawić na biegu do czasu podłożenia kli­nów pod koła. Pracownik przystępujący do obsługi pojazdu zobowiąza­ny jest do uprzedniego sprawdzenia zabezpieczenia pojazdu samochodo­wego przed samoczynnym przetoczeniem się. Nie wolno używać jako kli­nów pod kola cegieł, kamieni, zużytych elementów tarcz kół oraz innych przypadkowych przedmiotów.Wykonywanie jakichkolwiek czynności obsługowo-naprawczych przy uniesionym pojeździe samochodowym, podpartym tylko na podnośniku (dotyczy to tylko podnośników częściowego podnoszenia pojazdów), jest zabronione. Pojazd, który został podniesiony na pewną wysokość przy uży­ciu podnośnika lub dźwigu, musi być natychmiast zabezpieczony podstaw­kami („kobyłkami”), a urządzenie podnoszące wyłączone z pracy, pod­nośnik opuszczony, liny wciągu dźwigu luźne.Przed użyciem podnośnika należy sprawdzić jego stan techniczny (w pod­nośnikach mechanicznych należy sprawdzić dokładnie prawidłowość dzia­łania zapadek powrotnych oraz stan podstawki). Podnośnik w czasie pod­noszenia pojazdu samochodowego powinien być ustawiony na równym, twardym, nie kruszącym się i wykluczającym poślizg podłożu. Pomiędzy główkę podnośnika a podpieraną część pojazdu samochodowego należy włożyć klocek z twardego drewna w celu zapobieżenia ześlizgnięciu się główki podnośnika.

Comments

comments