Zadania przewozowe a stan techniczny pojazdów samochodowych