Zakleszczanie się mechanizmu kierowniczego

Objawy. Obracaniu koła kierownicy przeciwstawiają się dość duże opory, utrudniające prowadzenie samochodu po krętej drodze. Za­kleszczanie się mechanizmu kierowniczego jest niedomaganiem bardzo groźnym, ponieważ łatwo może stać się przyczyną wypadku drogowego. Z tego względu w razie zaistnienia jakiegokolwiek, najmniejszego na­wet wyczuwalnego oporu ograniczającego swobodę przekręcania koła kierownicy samochodu, nie wolno kontynuować jazdy.Przyczyny. Powodem zakleszczania się mechanizmu kierowniczego może być zużycie lub zniekształcenie kulek prowadzących kulkowego mechanizmu kierowniczego, zużycie lub uszkodzenie łożyska ślimaka albo wycinka zębatego, częściowe zatarcie (np. wskutek niedo­statecznego smarowania) lub też zgięcie wału kierownicy.Przyczyną zwiększonych oporów obrotu koła kierownicy mogą być również niedomagania urządzenia wspomagającego układu kierowni­czego, jak np. poluzowanie się pasków napędzających pompę, niepra­widłowe działanie pompy, brak lub niedostateczna ilość oleju w pompie itp. (patrz punkt następny).Naprawa. Po stwierdzeniu zwiększonych oporów podczas obracania kołem kierownicy należy przede wszystkim sprawdzić po­ziom oleju w obudowie przekładni kierowniczej i w razie potrzeby uzu­pełnić ubytek oleju. Jeżeli nie usuwa to niedomagania, trzeba odłączyć drążek podłużny od ramienia kierownicy. Umożliwia to ustalenie, gdzie należy szukać przyczyny trudności w obracaniu koła kierownicy — w mechanizmie kierowniczym, czy w układzie zwrotniczym. Swobodne obracanie się koła kierownicy świadczy o nieprawidłowym działaniu układu zwrotniczego, a występowanie nadal oporów koła kierownicy —2.usterce samego mechanizmu kierowniczego, który można wybudować3.przekazać do warsztatu naprawczego (wymiana zużytych lub uszko­dzonych części — kulki, łożyska itp.). Najlepiej jest jednak zaniedbać prób usuwania uszkodzeń we własnym zakresie i odholować od razu samochód do stacji obsługi lub warsztatu, w celu wykrycia i usunięcia przyczyn zakleszczania się koła kierownicy.Wskazania. Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu układu kie­rowniczego i przedwczesnemu zużyciu jego części, należy regularnie wykonywać wszystkie czynności obsługowe zalecone przez wytwórnię. Szczególnie ważne jest okresowe sprawdzanie regulacji łożysk i prze­gubów, przy czym w razie potrzeby należy od razu likwidować wszel­kiego rodzaju nadmierne lub zbyt małe luzy.

Comments

comments