Zakleszczanie się przepustnicy

Przepustnica gaźnika jest przeważnie zaklinowana na wałku ułożyskowanym w korpusie gaźnika. Przepustnicę przekręca lub utrzymuje w określonym położeniu dźwignia osadzona na końcu wałka i połączo­na poprzez mechaniczny układ przeniesienia z pedałem przyspieszenia. Ułożyskowanie przepustnicy i jej wałka może być skonstruowane w różny sposób. Niekiedy wałek przepustnicy wykorzystuje się jako ka­nał paliwa, a na jego końcu osadza się dozownik urządzenia dawkują­cego, regulującego skład mieszanki.Objawy. Skłonność przepustnicy do zakleszczania się można łatwo wykryć podczas próby przekręcania jej za pośrednictwem dźwigni ste­rującej. W razie zakleszczenia się przepustnicy w jakimś położeniu, pe­dał przyspieszenia nie zmienia swego położenia mimo wywierania na niego nacisku lub po zwolnieniu nie wraca do położenia początkowego.Przyczyny. Powodem zakleszczenia się lub skłonności do zaklesz­czania przepustnicy w gaźniku jest zwykle zatarcie lub silne zanie­czyszczenie ułożyskowania jej wałka. Przypadki zakleszczania się prze­pustnicy wskutek usterek mechanicznego układu przeniesienia są sto­sunkowo rzadkie.Naprawa. Po stwierdzeniu niewielkiej choćby skłonności przepust­nicy do zakleszczania się należy wybudować przepustnicę z gaźnika, dokładnie oczyścić i nasmarować ułożyskowanie jej wałka. Części nad­miernie zużyte bez prób naprawy trzeba od razu wymienić na nowe, ponieważ przez zbyt duże luzy w ułożyskowaniu przepustnicy przedo­stają się do rury ssącej dość duże ilości powietrza bezpośrednio z oto­czenia (omijając filtr powietrza), co zakłóca działanie gaźnika oraz przyspiesza zużycie silnika.

Comments

comments