Zakleszczenie się pierścieni tłokowych

Objawy. Zakleszczone (zapieczone) pierścienie tłokowe nie sprężynu­ją i przestają prawidłowo uszczelniać tłoki w cylindrach.W wyniku tego moc użyteczna silnika zmniejsza się tak dalece, że dalsza jazda staje się wprost niemożliwa, przy tym podczas pracy sil­nika z wlewu oleju (odwietrznika) obficie wydobywają się spaliny. Po zatrzymaniu silnika, w czasie przekręcania korbą rozruchową wału kor­bowego silnika, wyczuwa się wydatny spadek oporów (brak ciśnienia sprężania). Wskutek spadku mocy silnika znacznie wzrasta zużycie pali­wa, a silnik przegrzewa się.Przyczyny. Zakleszczenie się pierścieni tłokowych jest następstwem jednego z niżej wymienionych powodów:silne zanieczyszczenie nagarem komór spalania (niewłaściwy olej),zbyt ciasne spasowanie pierścieni tłokowych w rowkach tłoków (zbyt małe luzy na zamku), szczególnie po wymianie pierścieni,długotrwałe przeciążenie silnika.Oprócz tego rozpatrując możliwe przyczyny zakleszczenia się pier­ścieni w rowkach tłoków trzeba dodatkowo uwzględnić powody zbyt szybkiego zużywania się pierścieni (patrz punkt poprzedni).Naprawa. Skutki zakleszczenia się pierścieni tłokowych usunąć mo­że tylko warsztat naprawczy. Naprawa polega na wymianie pierścieni lub w razie potrzeby tłoków i pierścieni z ewentualnym szlifowaniem lub rozwiercaniem cylindrów.Wskazania. Aby zapobiec zakleszczaniu się pierścieni tłokowych, należy starannie i w pełnym zakresie wykonywać zabiegi obsługi okre­sowej i często sprawdzać prawidłowość działania układu smarowania silnika.

Comments

comments