Zakleszczenie się ruchomego styku

Objawy. Silnika nie można uruchomić, ponieważ styki przerywacza w ogóle nie zwierają się i obwód niskiego napięcia jest stale przerwany,co powoduje brak iskrzeniamiędzy elektrodami świec zapłonowych.Przyczyny. Powodem za­kleszczenia się ruchomego styku (młoteczka) przerywa­cza może być brak smaru na ośce dźwigienki, co zdarza się zwłaszcza w razie długie­go (kilkutygodniowego) po­stoju samochodu, albo zbyt mały luz tulejki izolacyjnej na ośce młoteczka.Naprawa. Zdjąć kopułkę (pokrywę) oraz palec roz­dzielacza i posmarować kro­plą oleju ośkę dźwigienki ruchomego styku przerywa­cza. Następnie kil­kakrotnie poruszyć dźwigienkę palcem. Po wykona­niu tych czynności założyć palec i kopułkę rozdzielacza.Wskazania. Podczas przeglądów okresowych trzeba smarować ośkę dźwigienki ruchomego styku przerywacza (wystarczy kropla ole­ju). Jednocześnie należy pokryć tulejkę garbów przerywacza cienką warstwą wazeliny technicznej lub zwilżyć olejem wkład filcowy do smarowania garbów. Jeśli rozdzielacz ma smarowniczkę do smarowania wałka, podczas każdego przeglądu trzeba przekręcić jej kapturek o je­den obrót.

Comments

comments