Zakłócenia w dawkowaniu paliwa

Objawy. Zakłócenia w pracy pompy wtryskowej polegające na nie­właściwym dawkowaniu paliwa tłoczonego do wtryskiwaczy ujawniają się zwykle przez:„strzelanie” w rurze ssącej,tłoczenie zbyt małych ilości paliwa,niejednakowe dawkowanie paliwa przez poszczególne sekcje tło­czące,zbyt małą lub zbyt dużą wydajność pompy zasilającej (objawy jak w razie mieszanki zbyt ubogiej lub zbyt bogatej),trudności w rozruchu silnika,zbyt duże zużycie paliwa,spadek mocy silnika.Przyczyny. Jako powody nieprawidłowego dawkowania paliwa przez pompę wtryskową stwierdza się zwykle:nieszczelność zaworu odcinającego wskutek jego zanieczyszczenia’ lub pęknięcia sprężyny zaworka;zbyt niskie ciśnienie paliwa w przewodzie zasilającym w następ­stwie usterki pompy zasilającej, nieszczelności układu zasilania, za­nieczyszczenia filtrów paliwa lub zbyt niskiego poziomu paliwa w zbiorniku; wskutek zbyt niskiego ciśnienia zasilania łatwo powstają w tłoczonym paliwie tzw. „korki parowe”, zakłócając działanie pom­py wtryskowej i utrudniające rozruch silnika;usterkę pompy wtryskowej (zluzowanie lub nadmierne zużycie ele­mentów sterujących dawkowaniem; zużycie tłoczków i cylinderków sekcji tłoczących, nieszczelności powodujące wyciekanie paliwa lub zapowietrzenie itp.).Naprawa. Sprawdzić cały układ zasilania, zaczynając oczywiście od kontroli poziomu paliwa w zbiorniku, działania pompy zasilającej, za­worka przelewowego oraz filtrów paliwa. Następnie należy odpowie­trzyć cały układ zasilania. Jeśli objawy wskazują na usterki pompy wtryskowej, trzeba oddać ją do sprawdzenia lub regulacji, albo też na­prawy w odpowiednio wyposażonym warsztacie specjalistycznym.Wskazania. Układ zasilający benzynowego urządzenia wtryskowe­go jest stosunkowo prosty i z powodzeniem może być obsługiwany przez doświadczonego kierowcę. Natomiast samo urządzenie wtryskowe wymaga obsługi specjalistycznej i dlatego wykonywanie jakichkolwiek zabiegów naprawczych powinno się zawsze zlecać tylko należycie przy­gotowanym specjalistom.

Comments

comments